onsdag 24 februari 2010

Hushållnära tjänster

Socialdemokraterna och vänstern har bestämt sig för att avskaffa hushållnära tjänster.
Jag blir förvånad över det beslutet. Hushållsnära tjänster gynnar kvinnorna i dubbel bemärkelse.

Många kvinnor går ner i arbetstid för att få ihop vardagen och för att utföra obetalda arbetsuppgifter i hemmet med minskad pensionsgrundande lön som följd.

Vid den senaste rapporten visade det sig att 11 300 personer har sin försörjning i företag som arbetar med hushållnära tjänster. Ungefär hälften av dessa jobb har kommit till det senaste halvåret. Många kvinnor har fått lönearbete, och det har säkert påverkat att svarta jobb har blivit vita. Hushållsnära tjänster främjar företagande i en kvinnodominerad sektor.